Straipsnių paieška

Tekstas Ieškoti >
Statybų technologijos ir medžiagos

2009.02.09  

Mūsų šalyje statybų pramonė klesti, tačiau ir statybininkai, ir už­sakovai dažniausiai dėl informaci­jos stokos dar gana konservaty­vūs, laikosi pasenusių technologi­jų, todėl kenčia ne tik statinio ko­kybė, patvarumas, ilgaamžišku­mas, bet ir užsakovo kišenė. Pras­tas ir mūsų statybos inžinierių pro­fesinis rengimas. Statybos darbų apimtys nuolat auga, o kvalifikuo­tų specialistų labai trūksta, tuo tar­pu šiuolaikinė pažanga verčia nau­doti iš principo naujas, XXI a. ati­tinkančias technologijas.


Jau trys dešimtmečiai JAV, Ka­nadoje, Skandinavijos šalyse, Vo­kietijoje ypač populiarios moder­nios ir atsparios stogo konstrukci­jos - medinės santvaros su dyg­liuota metalo plokštele. Lietuvoje jos naudojamos dešimt metų. Šios santvaros yra kur kas pranašes­nės nei gegnės tiek kokybe, tiek tikslumu, patvarumu, tiek patogu­mu montuoti ir galiausiai priimtina kaina.Kiekvienas žino, kad statiniui svarbiausia - kokybiškas stogas, kuris saugo pirmiausia patį statinį, todėl yra viena brangiausių ir sudėtingiausių jo dalių.Kai į stogą žiūrime kaip į siste­ma, tai inžinierius konstruktoriusprivalo spręsti daugelį klausimų ir duoti aiškius bei vienareikšmius at­sakymus.Medžio-metalo stogą laikanti konstrukcija turi būti:a) tikslių išmatavimų (juos nu­stato architektas);b) patikimai išlaikyti įvairius poveikius: apkrovas, gamtines są­lygas bei aplinką, kuri kartais ne­palanki ar net agresyvi;c) lengvai montuojama, lanksti;d) ekonomiška, patraukli kaina.
Visomis šiomis savybėmis pa­sižymi medinės santvaros su dyg­liuota metalo plokštele. Tokias konstrukcijas galima naudoti įvai­riems pastatams ir daugelio tipų stogams, bet geriausiai - dvišlai­čiams. Konstrukcijos pritaikomos plačiai: nuo viso mansardinio aukš­to, individualaus namo stogo iki di­delio ploto sandėlių, fermų, anga­rų, net sporto kompleksų, teniso kortų. Jos ypač tinka statyti ir re­novuoti ne tik gyvenamuosius na­mus, bet ir senus kolūkių fermų, dirbtuvių, mokyklų pastatus, kurių stogų konstrukcijų atstumas tarp statramsčių siekia iki trisdešimties metrų. Be to, jas galima dažyti, la­kuoti, sendinti.


Dar vienas privalumas: medi­nės santvaros, lyginant su įpras­tomis gegnėmis, yra maždaug 20 proc. pigesnės, nes sutaupo me­dienos. Vienas kv. m stogo su jo­mis vidutiniškai kainuoja 60 Lt.
Santvaros gaminamos iš serti-fi kuotos lietuviškos medienos -lengvų eglinių tašų. Gamykloje ta­šų sujungimo mazgai iš abiejų pu­sių presu apspaudžiami dygliuoto­mis nerūdijančio plieno plokštelė­mis, kurių dešimties milimetrų dy­giai tvirtai įpresuojami į medieną. Taip padaromi tvirti, standūs maz­gai. Gatavos santvaros dažomos antiseptikais ir antipirenais. Tokių konstrukcijų neveikia korozija. Be tojos lengvos, montuojamos spar­čiai ir nesudėtingai, be kėlimo technikos. Taigi labai sutrumpėja statybų laikas, reikia mažiau dar­bo jėgos, nes santvaros į statybvietę atvežamos jau paruoštos ir dedamos tiesiai ant statinio sienų, ant vainiko. Medinių santvarų tin­klelis labai sumažina skėtimo jė­gas į sienas, užtikrindamas stati­nio stabilumą.


„Meisteris" pasidomėjo, kaip šios naujovės pateko į Lietuvą.- Minėtosios santvaros mūsų šalyje atsirado 1997 m. - VGTU (buvęs VISI, VTU) gavo užsaky­mą išbandyti šio tipo konstrukcijų laikomą galią. Pirmoji santvara buvo pagaminta pagal Kelių direk­cijos užsakymą druskų talpyklai. Tarp talpyklos statramsčių buvo 13,7 m plius agresyvi aplinka, tai­gi įprastai šio klausimo išspręsti nebuvo galima. Prienuose įsikūrė pirmoji bendra Lietuvos ir Danijos įmonė "Žiobas", kuri ir pradėjo ga­minti santvaras. Tiesa, pakanka­mai primityviai, daug ko nesupran­tant, dėl to įmonė neilgai ir gyva­vo. Tuo metu sąlygos diegti nau­jas statybų technologijas mūsų ša­lyje buvo nepalankios, o ir supra­timas - "Gariūnų" lygio. Vis dėl­to technikos mokslų daktaras Vir-gaudąs Juocevičius, jau tada turė­damas aukščiausio lygio inžinerinį išsilavinimą bei praktinę patirtį, nes dirbo statybos bendrovės "Alsa" direktoriumi, puikiai matė šių kon­strukcijų pranašumus, todėl šian­dien pagrįstai laikomas jų "krikš­tatėviu" Lietuvos rinkoje. Medines konstrukcijas dabar gamina kelios šalies įmonės - Vil­niuje įsikūrusi „Primtela", o Drus­kininkuose - „Druskininkų staty­ba". Kadangi pastaruoju metu šių konstrukcijų paklausa nuolat au­ga, planuojama atnaujinti įmones Prienuose bei Klaipėdos krašte, jau kuriama antra gamykla sostinėje ir dar viena Druskininkuose.Pokalbį užrašė Virginija GENIENĖ Įvertinkite straipsnį:
Komentarai: (0)
Jūsų komentaras:

Vardas:

 

Projektai Architektai Straipsniai Pagalba Kontaktai

© 2007-2015 Namų planai Privatumas Reklama Mantra radio